Styrelse/Kontaktpersoner/Felanmälan

Felanmälan:
För er med det kollektiva avtalet ringer man till Telia 90 200 då man har något tekniskt problem.
Vid avgrävning av fiber ringer man BENAB 0531-52 61 62 eller (via denna länk)

Kontaktpersoner:
Byte eller ändring av abonnemang:    Sven Bäckmarker Brage
Grävning samt nyinstallation:            Fredrik Andersson / Rolf Larsson / Roger Forsdahl
Fakturor, ekonomi:                           Maria Berger

Övriga frågeställningar via WEB eller e-post
Se alla kontaktuppgifter nedan.

Uppgift Namn Tel. hem Mobil Adress Postnr. Postort
Ordf. Mattias Ågren 0531-
33003
076-
3136208
Dingelvik Västra Mon 9 666 94
Dals Långed
Sekr. Sven Bäckmarker Brage 0531-
10466
070-
5304398
Norebyn 7 666 94
Dals Långed
Kassör Maria Berger 0531-
33168
070-
6043631
Stenebynäs 666 94
Dals Långed
Ledamot styrelse Fredrik Andersson 0531-
35007
070-
5429798
Taxviken Bergäng 666 94
Dals Långed
Ledamot styrelse Rolf Larsson 0531-
33053
070-
3193853
Lästvik 4 666 94
Dals Långed
Styrelse suppl. Roger Forsdahl 0531-
33202
070-
6148981
Grimmeruds Gård 1 666 94
Dals Långed
Styrelse suppl. Monica Haraldsson Sträng
 0531-
33059
073-
3860331
Steneby Kyrkskola 4 666 94
Dals Långed
Revisor Eva Forsdahl 0531-
33143
  Taxvikens Gård 1 666 94
Dals Långed
Revisor Göran Larsson 0531-
33125
070-
5210009
Ödegårdsgrinden 12 666 94
Dals Långed
Revisor suppl Boel Löfgren 0531-
35041
  Norebyn Björkliden 666 94
Dals Långed

För Kontakt med förening skicka E-post till info@stenebyfiber.com

Om ni vill ha kontakt med någon i styrelsen så ersätt ordet ”förnamn” med den som ni vill kontakta
E-postadressen förnamn@stenebyfiber.com

Styrelsemöte 2016

Styrelsemöte 2016