Årsstämma 2019

Ordinarie årsstämma hölls den 25 april i Steneby Bygdegård. Tyvärr ganska dåligt med medlemmar som dök upp men vi som var där fick lite extra med smörgåstårta. Styrelsen omvaldes med en ändring, suppleanten Marcus Haraldsson avgår och ersätts av Monica Haraldsson Sträng.

Nätavgiften kommer att höjas från 60:- till 65:- plus moms. Det kollektiva avtalet kommer att omförhandlas under nästa år 2020.

Ni kommer också få ett frågeformulär via e-post under året, detta för att vi ska kunna utvärdera vad som är bra och det som är mindre bra och vilka förändringar som kanske kan behövas utföras.