Faktureringsrutiner

Vi kommer vid nästa fakturering vid årsskiftet gå över till 6 månaders förskottsfaktura och erbjuda PDF faktura via e-post. Denna kommer att vara kostnadsfri eftersom den inte medför några kostnader som kuvert eller frimärken. Alternativ är också vanlig postgång som kommer att finnas men då med en faktureringsavgift på 29:-/faktura.
I er senaste faktura medföljde en blankett där ni ska göra ert val och skicka in.
Valet ska vara oss tillhanda senast 1 december 2017. Om inget val görs kommer ni att få pappersfaktura via vanligt brev, men observera att det medför även en faktureringskostnad.
Blanketten kan även laddas ned här. Val fakturering.