Nyheter

2017-09-20
Vi har tittat lite över kostnader och tiden vi spenderar ideellt och kommit fram till att vi kan kapa kostnader och också kapa ideell tid spenderad av speciellt vår kassör Maria.

Efter styrelsebeslut den 4 September har vi beslutat att lägga ut faktureringen på entreprenad och göra en del andra ändringar enligt nedan.

Valet föll på Pineskär i Dals Ed efter att vi tittat på 3 leverantörer. Pineskär har erfarenhet sedan tidigare att fakturera åt fiberföreningen så vi känner oss trygga med valet.

Också from årsskiftet kommer vi att gå över till 6 månaders fakturering detta också för att kapa adminnistrationskostnader för oss. Det betyder att vi kommer att debitera för 6 månader i förskott istället för som nu 3 månader.

Som ett led i detta kommer vi att gå över till PDF fakturering från årsskiftet där ni kommer att vid nästa utskickade faktura som brev, som kommer inom 2 veckor att få göra ett val som ni måste rapportera tillbaka till oss om ni vill fortsätta med brevfaktura eller om ni går med på vår nya lösning med PDF faktura som skickas till er e-post. PDF faktura är gratis och inga övriga avgifter debiteras.

Vi kommer också från och med årsskiftet ta ut en faktureringskostnad på brevfakturor på 29:- för att täcka för brev och porto.

Varför gör vi detta? Jo dels kommer det bli bättre ordning på bokföring och fakturering. Hårdare krav med personer eller företag som släpar med betalningar. Och radikalt minskar tiden för vår kassör Maria som dragit ett stort lass i detta.

Frågor på detta besvaras av Mattias Ågren.