Restriktioner p.g.a. Covid

Dingelvik Den 17/11-2020
Till Steneby Fibers styrelse
cc: Samarbetspartners, Steneby Fibers Hemsida
På grund av rådande pandemin kommer Steneby Fiber att införa restriktioner i föreningens verksamhet från och med den 24 November.
Som alla vet har läget förvärrats och smittorisken är stor och att minimera antalet fysiska möten som icke är nödvändiga skall minimeras.
Av den anledningen kommer Steneby Fibers förening att förändra eller gör följande begränsningar till och med den 31 mars 2021. Därefter görs en ny bedömning av läget

  • Inga fysiska styrelsemöten kommer att äga rum under denna period.
  • Vi kommer jobba för att vi kan övergå till digitala möten eller telefonmöten vilket passar agendan för det specifika mötet.
  • Fysiska möten med eventuella kunder, entreprenörer eller samarbetspartners skall begränsas om det inte är absolut nödvändigt. Om möjligt skall all kommunikation ske via telefon, e-mail eller digitalt. Om fysiskt möte är oundvikligt skall det göras i samråd med Stenebyfibers ordförande. Telefonnummer samt e-mail till styrelsen finns under www.stenebyfiber.com/styrelse
  • På grund av rådande omständigheter kommer inte heller några från Stenebys Fibers styrelse att delta i några installationer av fiber hos kunder. Vi kommer också begränsa arbeten av nya installationen. Akuta servicejobb kommer fortgå genom våra leverantörer för att upprätthålla stabil kommunikation i nätet. Skall arbete göras behöver vi i Steneby fibers styrelse samt partner göra riskbedömning om det är nödvändigt eller om jobbet kan skjutas på framtiden (utsättning av kablar undantaget).
    Vi alla måste hjälpas åt så att ingen i vår närhet kommer till skada. Därav gör vi dessa begränsningar i verksamheten och hoppas på allas förståelse.


Vid frågor var vänlig kontakta undertecknad.
Ordf:
Mattias Ågren
076 313 62 08
mattias@stenebyfiber.com