Kallelse till Föreningsstämma 2023

Föreningsstämma kommer hållas fysisk Onsdagen den 29 mars 2023 kl.18.00 
Plats: Steneby Bygdegård.

Obligatorisk anmälan senast 16 mars på e-post till föreningens ordförande:
Mattias Ågren mattias@stenebyfiber.com

Ladda ner dagordningen som pdf

Ny Tv-box & Router
Den nya hårdvara som kommer med det nya avtalet med Telia stöder 500/500 Mbit och kommer distribueras i samband med Steneby Fibers årsmötet 2023 (läs mer om det nya avtalet med telia)