Blanketter

Här kan ni ladda ned blanketter för olika tjänster och ansökningar.

Medlemsansökan (pdf)
Medlemsinsatsen är 100 kronor och nuvarande årsavgift är 100 kr
Vi skickar ut faktura när vi har fått in Er medlemsansökan.

Val av tjänster (pdf)
För er som har anslutet er fastighet till nätet och vill välja vilka tjänster ni ska ha inkopplade.
Se även på Allmänna Villkor för anslutning (pdf)

Överlåtelse av fastighet / utträde ur föreningen (pdf)
Ansökan om utträde ur föreningen av ansluten fastighet och överlåtelse av medlemskapet till den nya fastighetsägaren.

Vid överflyttning av det kollektiva avtalet till den nya ägaren/hyresgästen gör man på följande sätt:

    • Utflyttare ringer in och anmäler att han ska flytta ut från adressen.
    • Inflyttaren anmäler sig till kundtjänst och aktiverar sig som boende till adressen.
    • Då kommer tjänsterna att registreras på rätt person.

 

Val av fakturering e-post / Brev (pdf)
Vill ni ändra fakturerings sätt använd denna blanketten.

Att tänka på.

Ändringar av det kollektiva avtalet kan endast göras två gånger per år. Detta gäller både inkoppling, respektive urkoppling av tjänsterna. Anmälan om in- eller ur-koppling av tjänster måste vara oss tillhanda skriftligt, eller via e-post.
Period 1: anmälan senast den 28 februari, ändring sker i början av april.
Period 2: anmälan senast den 31 augusti, ändring sker i början av oktober.

Tänk på att det inte går att ”växelvis” koppla in/ur tjänsterna. Detta medför extra kostnader som överstiger kostnaden att ha inkopplade tjänster hela året.

Ansökningar lämnas eller skickas till sekreteraren i styrelsen. (Se adress under styrelse)
Blanketter se ovan.